LS SERIES 12 dýuým iki taraplaýyn doly derejeli hünärmen

[LS] 10 dýuým we 12 dýuým iki taraplaýyn gürleýjiler

Gurluşyk

Goşma materialy: qualityokary hilli köp gatly faner

Panel: akustiki tozana garşy tor bilen sepilen polat tor

Jemleýji: gradeokary derejeli kofe aşaga çydamly suwa esaslanýan boýag

Asylýan bölekleriň ýerleşişi: M8 nurbat göteriji deşik

Goldaw polýus dagy: aşagyndaky mm35mm goldaw bazasy

Interfeýs: Iki sany Neutrik Speakon NL4MP rozetkasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

LS seriýaly gürleýjisi tygşytly gurlan iki taraplaýyn ses, dizaýny häzirki zaman akustikanyň iň soňky düşünjelerine we teoriýalaryna esaslanýar.Serieshli seriýa içerki ýokary hilli bölümleri umumy akustiki şkaf dizaýnyna laýyk gelýär, ýygylykly seslenme we takyk örtük burçy, hrustal ses, ajaýyp giňişlik we gurluş.

LS seriýaly gürleýjiler TRS pro-nyň yzygiderli ylmy dizaýny, ajaýyp ussatlygy we ýokary çykdajy öndürijiligini miras aldylar.Önümleriň bu tapgyry diňe bir orta we doly orta ýygylykly, ýagty we ýumşak ýokary ýygylyga eýe bolman, eýsem, doly ses çykaryjylaryň özüne çekijiligini iň ýokary derejä ýetirýän täsir galdyryjy we güýçli pes ýygylyga eýe.

Strengthokary dykyzlykly polat tor bilen enjamlaşdyrylan, ýokary boýag bilen bejermek prosesi, owadan we sahy görnüş, ulanyşda we daşalýan önümleri netijeli goramak bilen enjamlaşdyrylan ýokary dykyzlykly tagta, bu önümler toplumy ýokary derejeli klublarda, kaşaň hususy otaglarda, hususy ýerlerde ulanylyp bilner. klublar we ş.m.

12 dýuým-iki taraplaýyn doly aralyk-hünärmen-gürleýji

Haryt modeli: LS-12A

Ulgam görnüşi: 12 dýuým iki taraplaýyn doly aralyga gürleýji, yzky dizaýn

Kuwwatlylygy: 350W

Iň ýokary güýji: 700W

Quygylyga jogap: 65-20 KHz

Sazlama: 12 dýuým LF: 55mm HF: 44mm

Duýgurlyk: 97dB W / M.

Iň ýokary SPL: 130dB

Impedans: 8Ω

Ölçegleri (HxWxD): 610 × 391 × 398mm

Agramy: 24kg

Haryt modeli: LS-10A

Ulgam görnüşi: 10 dýuým, iki taraplaýyn, pes ýygylyk şöhlelenmesi

Kuwwatlylygy: 300W

Iň ýokary güýji: 600W

Quygylyga jogap: 70-20KHz

Sazlama: 10 dýuým LF: 65mm HF: 44mm

Duýgurlyk: 96dB W / M.

Iň ýokary SPL: 128dB

Impedans: 8Ω

Ölçegleri (HxWxD): 538 × 320x338mm

Agramy: 17kg

12 dýuým-iki taraplaýyn doly aralyk-hünärmen-gürleýji

Taslamanyň ýagdaýyny paýlaşmak:

LS-12 30 KTV ROOMS TASLAMASY goldaýar, müşderiler tarapyndan ýokary baha we ykrar edildi!

LS-12
LS-12-1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    18 ýyllap akustiki çözgütleri bermäge üns beriň