• 18 dýuým ultra pes ýygylykly passiw subwoofer uly watt bas gürleýjisi

    WS Series 18 dýuým ultra pes ýygylykly passiw subwoofer uly watt bas gürleýjisi

    WS seriýaly ultra pes ýygylykly gürleýjiler içerki ýokary öndürijilikli gürleýiş bölümleri tarapyndan takyk modulirlendi we esasan ultra pes ýygylyk zolaklaryna goşundy hökmünde doly ýygylykly ulgamlarda ulanylýar.Ajaýyp ultra pes ýygylygy azaltmak ukybyna eýedir we ses güýçlendiriji ulgamyň bassyny doly güýçlendirmek üçin ýörite işlenip düzülendir.Ekstremal basyň doly we güýçli täsir galdyryjy täsirini görkezýär.Şeýle hem, giň ýygylyga jogap we ýygylyga jogap egrisi bar.Highokary güýçde gaty sesli bolup biler Stressli iş şertlerinde henizem iň oňat bas effektini we ses berkitmesini saklaýar.