Elektron periferiýa enjamlary

 • F-200 - Akylly seslenme basyjy

  F-200 - Akylly seslenme basyjy

  1. DSP bilen2.Ters jogaplary basmagyň bir açary3.1U, enjamlar kabinetine gurmak üçin amatly

  Goýmalar:

  Duşuşyk otaglary, mejlisler zallary, ybadathana, leksiýalar, köpugurly zal we ş.m.

  Aýratynlyklary:

  Cabinet Kabinet gurmak üçin amatly standart şassi dizaýny, 1U alýumin garyndy paneli;

  Status performanceokary öndürijilikli DSP sanly signal prosessor, ýagdaýy we iş funksiýalaryny görkezmek üçin 2 dýuým TFT reňkli LCD ekrany;

  ◆ Täze algoritm, düzetmegiň zerurlygy ýok, giriş ulgamy gykylyk nokatlaryny awtomatiki basýar, takyk, ygtybarly we ulanmak aňsat;

  Space Meýdany de reverberasiýa funksiýasy bilen uýgunlaşdyrylan daşky gurşaw sykylygyny basmak algoritmi, ses güýçlendirmek reverberasiýa gurşawynda reverberasiýany güýçlendirmez we reverberasiýany basyp ýatyrmak wezipesini ýerine ýetirer;

  ◆ Daşky gurşawyň sesini azaltmak algoritmi, sesi akylly gaýtadan işlemek, azaltmak Sesi güýçlendirmek prosesinde adam däl ses gürleýiş ukybyny gowulaşdyryp we adam däl ses signallaryny akylly aýyrmagy gazanyp biler;

 • F-12 (Sanly mikser)

  F-12 (Sanly mikser)

  Programma: Orta kiçi saýt ýa-da çäre üçin amatly - Maslahat zaly, kiçi çykyş… ..

 • Sekiz kanaldan dördüsi sanly ses prosessor

  DAP HYZMATLAR Sekiz kanaldan dördüsi sanly ses prosessory

  DAP seriýaly prosessor

  96 96KHz nusga alma prosesi, 32 bitli ýokary takyk DSP prosessor we ýokary öndürijilikli 24 bitli A / D we D / A öwrüjiler bilen ses prosessor, ýokary ses hilini kepillendirýär.

  Out 4-den 2-den, 6-dan 2-den, 4-den 8-den köp model bar we dürli görnüşli ses ulgamlary çeýe birleşdirilip bilner.

  Ø Her giriş 31 zolakly grafiki deňleme GEQ + 10 zolakly PEQ bilen enjamlaşdyrylan we çykyş 10 zolakly PEQ bilen enjamlaşdyrylan.

  Ø Her giriş kanalynda girdeji, faza, gijikdirme we sessizlik funksiýalary bar we her çykyş kanalynda girdeji, faza, ýygylyk bölünişi, basyş çäkleri, sessiz we gijikdirmek funksiýalary bar.

  Each Her kanalyň çykyş gijikdirilişi 1000MS çenli sazlanyp bilner we iň pes düzediş ädimi 0.021MS.

  Put Giriş we çykyş kanallary doly marşruty amala aşyryp biler we ähli parametrleri we kanal parametrleriniň göçürme funksiýasyny sazlamak üçin birnäçe çykyş kanallaryny sinhronlap biler

   

 • X5 funksiýa karaoke KTV sanly prosessor

  DSP-8600 X5 funksiýa karaoke KTV sanly prosessor

  Önümleriň bu tapgyry, gürleýjiniň prosessor funksiýasy bilen karaoke prosessor, funksiýanyň her bölegi özbaşdak sazlanýar.

  Öňdebaryjy 24BIT maglumat awtobusyny we 32BIT DSP arhitekturasyny kabul ediň.

  Aýdym-saz giriş kanaly 7 sany parametriki deňleme bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Mikrofona giriş kanaly parametriki deňlemäniň 15 segmenti bilen üpjün edilýär.

 • 8 kanal akylly güýç yzygiderliligini dolandyrýar

  X-108 8 kanal akylly güýç yzygiderliligini dolandyrýar

  Aýratynlyklary: 2 dýuým TFT LCD ekran ekrany bilen ýörite enjamlaşdyrylan, häzirki kanalyň ýagdaý görkezijisini, naprýatageeniýäni, senäni we wagty hakyky wagtda bilmek aňsat.Şol bir wagtyň özünde 10 sany kommutasiýa kanalynyň çykyşyny üpjün edip biler we her kanalyň gijikdirilmegi we ýapylmagy wagty özbaşdak kesgitlenip bilner (aralyk 0-999 sekunt, birlik ikinji).Her bir kanalda özbaşdak aýlanmak sazlamasy bar, HEMMESI aýlanyp ýa-da aýry aýlanyp bolýar.Aýratynlaşdyrma: taýmeriň kommutasiýa funksiýasy.Gurlan sagat çipi, siz ...
 • Professional öý karaoke KTV simsiz mikrofony simsiz elde mikro goýdy

  MC-9500 Professional öý karaoke KTV simsiz mikrofony simsiz el mikro

  Öndürijilik aýratynlyklary: Senagatyň ilkinji patentlenen awtomatiki el elini duýmak tehnologiýasy, mikrofon el stasionar (islendik ugry, islendik burç ýerleşdirilip bilner) çykandan soň 3 sekundyň içinde awtomatiki usulda öçürilýär, 5 minutdan soň energiýa tygşytlaýar we garaşma ýagdaýyna girýär, we 15 minutdan soň awtomatiki usulda öçýär we güýji doly kesýär.Akylly we awtomatlaşdyrylan simsiz mikrofonyň täze düşünjesi newhli täze ses zynjyrynyň gurluşy, ýokary derejeli ...
 • Professional öý karaoke KTV simsiz mikrofony simsiz mikro geçiriji

  MC8800 Professional öý karaoke KTV simsiz mikrofon simsiz mikro geçiriji

  Ulgam görkezijileri Radio ýygylygy diapazony: 645.05-695.05MHz (Kanal: 645-665, B kanal: 665-695) Ulanylýan geçirijilik giňligi: bir kanal üçin 30MHz (jemi 60MHz) Modulirleme usuly: FM ýygylygy modulirlemek Kanal belgisi: infragyzyl awtomatiki ýygylyk 200 kanallar Işleýiş temperaturasy: minus 18 gradusdan 50 dereje Selsiýa skelç usuly: sesiň awtomatiki kesgitlenmegi we sanly ID kody gysgaldylan ofset: 45KHz Dinamiki diapazon:> 110dB Ses jogaby: 60Hz-18KHz Giňişleýin signal-ses ...
 • Professional göçme simsiz mikrofon simsiz lapel mikrofon ulgamyny düzdi

  LIVE-200 Professional göçme simsiz mikrofon simsiz lapel mikrofon ulgamyny düzdi

  AECYRYJY quygylyk aralygy: 740—800MHz Kanallaryň sazlanylýan sany: 100 × 2 = 200 Wibrasiýa tertibi: PLL quygylyk sintez ýygylygynyň durnuklylygy: ± 10ppm;Alma tertibi: superheterodin goşa öwrülişik;Dürlülik görnüşi: goşa sazlamak Dürlülik awtomatiki saýlama kabul edijiniň duýgurlygy: -95dBm Ses ýygylygyna jogap: 40–18KHz ýoýulmasy: ≤0.5% Şowhun gatnaşygy üçin signal: ≥110dB Ses çykarylyşy: Deňagramly çykyş we deňagramsyz elektrik üpjünçiligi: 110-240V-12V 50- 60Hz Power Geçiriji güýç A ...
 • 7.1 karaoke prosessorly ýokary wepaly öý teatry dekoderinde 8 kanal

  CT-9800 + 7.1 8 kanal, karaoke prosessorly ýokary wepaly öý teatry dekoderinde üç kanal

  • “Karaoke & Cinema” ulgamy üçin iň oňat çözgüt.

  • Dhli DOLBY, DTS, 7. 1 dekoder goldaýar.

  • 4 dýuým 65.5K piksel reňkli LCD, sensor paneli, hytaý we iňlis dillerinde islege bagly.

  • 3-in-1-den çykýan HDMI, goşmaça birikdirijiler, koaksial we optiki.

 • 5.1 6-karaoke prosessorly ýokary wepaly öý teatry dekoderi

  CT-9500 5.1 6- karaoke prosessorly ýokary wepaly öý teatry dekoderi

  • Professional KTV deslapky effektleri we kino 5.1 ses kodlaýyş prosessorynyň ajaýyp kombinasiýasy.

  • KTV rejesi we kino rejesi, her bir baglanyşykly kanal parametrleri özbaşdak sazlanýar.

  • 32 bitli ýokary öndürijilikli ýokary hasaplaýyş DSP-i, ýokary signal-ses sesine hünärmen AD / DA kabul ediň we 24 bit / 48K arassa sanly nusgany ulanyň.