TR SERIES Daşary ýurtdan getirilen sürüjisi bilen 12 dýuýmlyk iki taraplaýyn doly sesli gürleýji

TR seriýaly iki taraplaýyn doly aralyga gürleýjiler Lingjie Audio R&D topary tarapyndan dürli ýokary derejeli KTV otaglary, barlar we köp funksiýaly zallar üçin ýörite işlenip düzüldi we gözlenýär.Dinamik, ýokary kuwwatly we aşa doly we galyň pes ýygylykly ýerine ýetirijilikli 10 dýuým ýa-da 12 dýuým ýüňden, import edilen twitden ybarat.Treble tebigy taýdan tegelek, orta aralyk has galyň we pes ýygylyk has güýçli göterijilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kabinet dizaýny bilen güýçli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt modeli: TR-10

Ulgam görnüşi: 10 dýuýmlyk iki taraplaýyn doly aralyk gürleýjisi

Quygylyga jogap: 60Hz-20KHz

Kuwwatlylygy: 300W

Iň ýokary güýji: 600W

Duýgurlyk: 97dB

Nominal impedans: 8Ω

Giriş birikdiriş tertibi: 2 * gürleýji NL4

Ölçegleri (WxHxD): 305x535x375mm

Arassa agramy: 18.5kg

TR-seriýa-TRS1
TR-seriýa-TRS1 (1)

Haryt modeli: TR-12

Ulgam görnüşi: 12 dýuým iki taraplaýyn doly aralyk gürleýjisi

Quygylyga jogap: 55Hz-20KHz

Kuwwatlylygy: 400W

Iň ýokary güýji: 800W

Duýgurlyk: 98dB

Nominal impedans: 8Ω

Giriş birikdiriş tertibi: 2 * gürleýji NL4

Ölçegleri (WxHxD): 375x575x440mm

Arassa agramy: 22kg

2021-nji ýylda görkezilen “Pro light” we täze ses, üýtgeşik dizaýn, import edilen birlikleriň konfigurasiýasy, ajaýyp ses hili müşderileriň göwnünden turýar!

Daşary ýurtdan getirilen sürüji bilen 12 dýuýmlyk iki taraplaýyn doly gürleýji
Daşary ýurtdan getirilýän sürüji bilen 12 dýuýmlyk iki taraplaýyn doly sesli gürleýji

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    18 ýyllap akustiki çözgütleri bermäge üns beriň