• Professional gürleýji üçin D synp güýçlendiriji

    E SERIES Professional gürleýjisi üçin D synp güýçlendiriji

    “Lingjie Pro Audio” ýaňy-ýakynda ýokary hilli toroidal transformatorlary bolan kiçi we orta ses güýçlendiriş programmalary üçin iň amatly giriş derejesindäki saýlama “E” seriýaly hünär güýçlendirijisini işe girizdi.işlemek aňsat, işleýşi durnukly, ýokary çykdajyly we giňden ulanylýar, diňleýjä gaty ýygylyk sesini berýän gaty uly dinamiki ses häsiýetine eýe.“E” seriýaly güýçlendiriji karaoke otaglary, gepleýiş güýçlendirijisi, kiçi we orta göwrümli çykyşlar, konferensiýa otagynyň leksiýalary we beýleki wakalar üçin ýörite döredildi.