Güýçlendiriji

 • 800W pro ses güýçlendiriji 2 kanal 2U güýçlendiriji

  LA SERIES 800W pro ses güýçlendiriji 2 kanal 2U güýçlendiriji

  LA seriýaly güýç güýçlendirijiniň dört modeli bar, ulanyjylar gürleýjiniň ýük talaplaryna, ses berkitme meýdançasynyň ululygyna we ýeriň akustiki şertlerine görä çeýe gabat gelip bilerler.

  LA seriýasy iň meşhur dinleýjiler üçin iň oňat we ulanylýan güýçlendiriji güýji üpjün edip biler.

  LA-300 güýçlendirijiniň her kanalynyň çykyş güýji 300W / 8 ohm, LA-400 400W / 8 ohm, LA-600 600W / 8 ohm, LA-800 bolsa 800W / 8 ohm.

 • 800W 2 kanal ses güýçlendiriji

  CA SERIES 800W 2 kanal ses güýçlendiriji

  CA seriýasy, gaty ýokary ses talaplary bolan ulgamlar üçin ýörite döredilen ýokary öndürijilikli güýç güýçlendirijileridir.CA görnüşli güýç adapter ulgamyny ulanýar, bu AC tok sarp edilişini ep-esli azaldýar we sowadyş ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrýar.Bizi durnukly önüm bilen üpjün etmek we enjamlaryň işleýşiniň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin CA seriýasynda 4 sany önüm modeli bar, olar size her kanalda 300W-den 800W çenli çykyş güýjüni saýlap biler, bu bolsa gaty giň saýlaw.Şol bir wagtyň özünde, CA seriýasy enjamlaryň işleýşini we hereketliligini ýokarlandyrýan doly hünär ulgamyny üpjün edýär.

 • 800W güýçli professional stereo güýçlendiriji

  AX SERIES 800W güýçli professional stereo güýçlendiriji

  Iň uly we iň hakyky baş otag optimizasiýasyny we beýleki önümler ýaly şertlerde gürleýiş ulgamy üçin güýçli pes ýygylykly hereketlendirijilik ukybyny üpjün edip biljek täsin güýç we tehnologiýa bilen AX seriýaly güýçlendiriji;kuwwat derejesi güýmenje we öndürijilik pudaklarynda iň köp ulanylýan gürleýjilere gabat gelýär.

 • Professional gürleýji üçin D synp güýçlendiriji

  E SERIES Professional gürleýjisi üçin D synp güýçlendiriji

  “Lingjie Pro Audio” ýaňy-ýakynda ýokary hilli toroidal transformatorlary bolan kiçi we orta ses güýçlendiriş programmalary üçin iň amatly giriş derejesindäki saýlama “E” seriýaly hünär güýçlendirijisini işe girizdi.işlemek aňsat, işleýşi durnukly, ýokary çykdajyly we giňden ulanylýar, diňleýjä gaty ýygylyk sesini berýän gaty uly dinamiki ses häsiýetine eýe.“E” seriýaly güýçlendiriji karaoke otaglary, gepleýiş güýçlendirijisi, kiçi we orta göwrümli çykyşlar, konferensiýa otagynyň leksiýalary we beýleki wakalar üçin ýörite döredildi.

 • Iki dýuýmly gürleýji üçin 1100W pro ses güýçlendiriji ýokary güýç güýçlendiriji gabat gelýär

  Iki dýuýmly gürleýji üçin E-48 1100W pro ses güýçlendiriji ýokary güýç güýçlendiriji gabat gelýär

  TRS-iň soňky E seriýaly hünärmen güýç güýçlendirijileri işlemek aňsat, işde durnukly, tygşytly we köp taraply.Olar karaoke otaglarynda, dili güýçlendirmekde, kiçi we orta göwrümli çykyşlarda, konferensiýa otagynda çykyşlarda we beýleki wakalarda ulanmak üçin niýetlenendir.

 • 1350W 4 kanal öndürijilik üçin ses güýçlendiriji ýokary güýç güýçlendiriji

  FP SERIES 1350W 4 kanal öndürijilik üçin ses güýçlendiriji ýokary güýç güýçlendiriji

  FP seriýasy ykjam we ýerlikli gurluşly ýokary öndürijilikli kommutator güýçlendiriji.

  Güýçlendirijiniň aňsatlyk bilen bolmagy üçin her kanalda özbaşdak sazlanyp bilinýän ýokary çykýan naprýa .eniýe barbilen işlemekdürli güýç derejeleriniň gürleýjileri.

  Akylly gorag zynjyry, güýçlendirijileri we gürleýjileri aşa şertlerde gorap bilýän içerki zynjyrlary we birikdirilen ýükleri goramak üçin ösen tehnologiýany üpjün edýär.

  Uly göwrümli çykyşlar, ýerler, täjirçilik ýokary derejeli güýmenje klublary we beýleki ýerler üçin amatly.

 • 350W integrirlenen öý karaoke güýçlendiriji mikser güýçlendiriji

  EVC-100 350W birleşdirilen öý karaoke güýçlendiriji mikser güýçlendiriji

  Esasy çykyş 350W x 2 ýokary güýç.

  Daşarky simsiz mikrofonlar ýa-da simli mikrofonlar üçin öň panelde ýerleşýän iki sany mikrofon giriş rozetkasy.

  Sanly sesiň ýitgisiz geçirilmegine we ses çeşmelerinden ýer päsgelçiligini ýok edip bilýän ses süýümini, HDMI girişini goldaň.

 • Simsiz mikrofon bilen birleşdirilen öý karaoke güýçlendiriji köp funksiýaly mikser güýçlendirijisinde 450W dört

  Simsiz mikrofon bilen birleşdirilen öý karaoke güýçlendiriji köp funksiýaly mikser güýçlendiriji FU450 450W dört

  FU seriýaly akylly dört güýçli güýçlendiriji: 450Wx450W

  Dört adamdan ybarat VOD ulgamy (EVIDEO Multi-Sing VOD ulgamy bilen gabat gelýär) + bir güýçlendiriji ses-wizual güýmenje öýünde güýçlendiriji öňünden + simsiz mikrofon + güýç güýçlendiriji

 • Öndürijilik üçin 1800W pro ses güýçlendiriji ýokary güýç güýçlendiriji

  LIVE-2.18B 1800W pro ses güýji güýçlendiriji ýokary öndürijilik

  LIVE-2.18B iki giriş jak we çykyş jaklary bilen enjamlaşdyrylan “Speakon”, köp ulanylyşyna we dürli gurnama ulgamlarynyň talaplaryna uýgunlaşyp biler.

  Enjamyň transformatorynda temperatura gözegçilik wyklýuçateli bar.Artykmaç hadysa bar bolsa, transformator gyzar.Temperatura 110 dereje ýetende, termostat temperatura gözegçilik etmek we gowy gorag roluny oýnamak üçin awtomatiki usulda ýapylýar.

 • 350W integrirlenen öý karaoke güýçlendiriji gyzgyn satuw garyjy güýçlendiriji

  FU-2350 350W integrirlenen öý karaoke güýçlendiriji gyzgyn satuw garyjy güýçlendiriji

  Aýratynlyklar

  Mikrofon

  Giriş duýgurlygy / Giriş impedansy: 9MV / 10K

  7 zolakly PEQ: (57Hz / 134Hz / 400Hz / 1KHz / 2.5KHz / 6.3KHz / 10KHz) ± 10dB

  Quygylyga jogap: 1KHz / 0dB: 20Hz / -1dB;22 KHz / -1dB

  Saz

  Kuwwatlylygy: 350Wx2, 8Ω, 2U

  Giriş duýgurlygy / Giriş impedansy: 220MV / 10K

  7 zolakly PEQ: (57Hz / 134Hz / 400Hz / 1KHz / 2.5KHz / 6.3KHz / 16KHz) ± 10dB

  Sanly modulýasiýa seriýasy: ± 5 seriýa

  THD: ≦ 0.05%

  Quygylyga jogap: 20Hz-22KHz / -1dB

  ULF ýygylygyna jogap: 20Hz-22KHz / -1dB

  Ölçegleri: 485mm × 390mm × 90mm

  Agramy: 15.1kg

 • 5.1 / 7.1 sekiz kanal öý teatry güýçlendiriji öý kinosy ses ulgamy

  CT-6407 / CT-8407 5.1 / 7.1 sekiz kanal öý teatry güýçlendiriji öý kinosy ses ulgamy

  CT seriýaly teatr ýörite güýç güýçlendiriji, bir açar kommutasiýa bilen TRS ses hünär güýç güýçlendirijisiniň iň soňky wersiýasy.Daş görnüşiň dizaýny, ýönekeý atmosfera, akustika we gözellik bilelikde ýaşaýar.Softumşak we näzik orta we ýokary çukur, has güýçli pes ýygylykly dolandyryş, hakyky we tebigy ses, inçe we baý adam sesi we umumy äheň reňki gaty deňagramly bolmagyny üpjün ediň.Pleönekeý we amatly iş, durnukly we howpsuz iş, ýokary çykdajyly öndürijilik.Powerokary kuwwatly passiw subwoofer bilen enjamlaşdyrmak üçin amatly we nepis dizaýn, diňe bir aňsat we bagtly karaoke edip bolman, eýsem professional teatr derejesiniň akustiki täsirini duýup bilersiňiz.Karaoke bilen film görmegiň arasynda yzygiderli geçiş bilen tanşyň, aýdym-saz we filmleriň ajaýyp tejribä eýe bolmagy, bedeniňizi, aňyňyzy we janyňyzy sarsdyrjak derejede ýeterlikdir.