• 1350W 4 kanal öndürijilik üçin ses güýçlendiriji ýokary güýç güýçlendiriji

    FP SERIES 1350W 4 kanal öndürijilik üçin ses güýçlendiriji ýokary güýç güýçlendiriji

    FP seriýasy ykjam we ýerlikli gurluşly ýokary öndürijilikli kommutator güýçlendiriji.

    Güýçlendirijiniň aňsatlyk bilen bolmagy üçin her kanalda özbaşdak sazlanyp bilinýän ýokary çykýan naprýa .eniýe barbilen işlemekdürli güýç derejeleriniň gürleýjileri.

    Akylly gorag zynjyry, güýçlendirijileri we gürleýjileri aşa şertlerde gorap bilýän içerki zynjyrlary we birikdirilen ýükleri goramak üçin ösen tehnologiýany üpjün edýär.

    Uly göwrümli çykyşlar, ýerler, täjirçilik ýokary derejeli güýmenje klublary we beýleki ýerler üçin amatly.