• FS-218 goşa 18 dýuým passiw subwoofer

  FS-218 goşa 18 dýuým passiw subwoofer

  Dizaýn aýratynlyklary: FS-218 ýokary öndürijilikli, ýokary güýçli subwoofer.Görkezişler, uly ýygnaklar ýa-da açyk çäreler üçin niýetlenendir.F-18-iň artykmaçlyklary bilen utgaşyp, goşa 18 dýuým (4 dýuým ses rulony) ýüň ulanylýar, F-218 ultra-pes ses basyşynyň umumy derejesini ýokarlandyrýar we pes ýygylyk giňelmesi 27Hz-den pes, dowamlylygy 134dB.F-218 gaty, gysganç, ýokary çözgütli we arassa pes ýygylykly diňlemegi üpjün edýär.F-218 ýeke ýa-da ýerdäki köp gorizontal we dik staklar bilen bilelikde ulanylyp bilner.Güýçli we güýçli pes ýygylykly görkeziş gerek bolsa, F-218 iň gowy saýlawdyr.

  Arza:
  Klublar ýaly orta ölçegli ýerler üçin kesgitli ýa-da göçme kömekçi subwooferler bilen üpjün edýär,
  Barlar, göni ýaýlymlar, kinoteatrlar we başgalar.

 • FS-18 leeke-täk 18 dýuým passiw subwoofer

  FS-18 leeke-täk 18 dýuým passiw subwoofer

   

  Dizaýn aýratynlyklary: FS-18 subwoofer ajaýyp pes ýygylykly sese we berk içerki gurluş dizaýnyna eýe, pes ýygylykly goşundy, esasy ses güýçlendiriji ulgamynyň ykjam ýa-da hemişelik gurulmagy üçin amatly.F seriýaly doly gürleýjiler üçin ajaýyp pes ýygylyk giňeltmesini üpjün edýär.Highokary ekskursiýany öz içine alýar, ösen sürüjiniň dizaýny FANE 18 ″ (4 ″ ses rulony) alýumin şassi bas, güýç gysyşyny azaldyp biler.Premium ses çykaryjy bas refleks maslahatlarynyň we içerki berkitmeleriň utgaşmasy F-18-e ýokary dinamikasy bilen ýokary çykaryjy pes ýygylykly ses 28Hz-e çenli ýetmäge mümkinçilik berýär.

  Arza:
  Klublar ýaly orta ölçegli ýerler üçin kesgitli ýa-da göçme kömekçi subwooferler bilen üpjün edýär,
  Barlar, göni ýaýlymlar, kinoteatrlar we başgalar.

   

 • 18 dýuým ultra pes ýygylykly passiw subwoofer uly watt bas gürleýjisi

  WS Series 18 dýuým ultra pes ýygylykly passiw subwoofer uly watt bas gürleýjisi

  WS seriýaly ultra pes ýygylykly gürleýjiler içerki ýokary öndürijilikli gürleýiş bölümleri tarapyndan takyk modulirlendi we esasan ultra pes ýygylyk zolaklaryna goşundy hökmünde doly ýygylykly ulgamlarda ulanylýar.Ajaýyp ultra pes ýygylygy azaltmak ukybyna eýedir we ses güýçlendiriji ulgamyň bassyny doly güýçlendirmek üçin ýörite işlenip düzülendir.Ekstremal basyň doly we güýçli täsir galdyryjy täsirini görkezýär.Şeýle hem, giň ýygylyga jogap we ýygylyga jogap egrisi bar.Highokary güýçde gaty sesli bolup biler Stressli iş şertlerinde henizem iň oňat bas effektini we ses berkitmesini saklaýar.

   

 • Daşary ýurtdan getirilýän sürüjiler bilen 18 dýuým ultra pes ýygylykly passiw subwoofer ýokary güýçli gürleýji

  BR seriýasy 18 dýuým ultra pes ýygylykly passiw subwoofer ýokary güýçli gürleýjisi

  BR seriýaly subwoofer, ýokary öndürijilikli kuwwat öwrülişi bilen 3 sany modeli bar, BR-115S, BR-118S, BR-218S, durnukly gurnamalar, kiçi we orta ses berkitmesi ýaly dürli hünär ses güýçlendiriş programmalarynda giňden ulanylýar. ulgamlary we ykjam çykyşlar üçin subwoofer ulgamy hökmünde ulanyň.Ykjam kabinet dizaýny, dürli barlar, köp funksiýaly zallar we köpçülik ýerleri ýaly giňişleýin taslamalarda ulanmak üçin has amatlydyr.