• Iki dýuýmly iki taraplaýyn doly ugurly ykjam öndürijilikli gürleýjiniň arzan çyzykly gürleýiş ulgamy

    GL Series Dual 10 dýuým iki taraplaýyn doly aralyga ykjam öndürijilikli arzan setir massiw gürleýiş ulgamy

    Aýratynlyklary:

    GL seriýasy kiçi göwrümli, ýeňil agramly, uzyn proýeksiýa aralygy, ýokary duýgurlyk, güýçli geçiş güýji, ýokary ses basyşy derejesi, aýdyň ses, berk ygtybarlylyk we hatda sebitleriň arasynda ses örtügi bolan iki taraplaýyn çyzykly doly gürleýiş ulgamy.GL seriýasy çeýe we amatly gurnama bilen teatrlar, stadionlar, açyk çykyşlar we beýleki ýerler üçin ýörite döredildi.Onuň sesi aç-açan we ýumşak, orta we pes ýygylyklar galyň we ses proýeksiýa aralygynyň täsirli bahasy 70 metre ýetýär.