• 5.1 / 7.1 sekiz kanal öý teatry güýçlendiriji öý kinosy ses ulgamy

    CT-6407 / CT-8407 5.1 / 7.1 sekiz kanal öý teatry güýçlendiriji öý kinosy ses ulgamy

    CT seriýaly teatr ýörite güýç güýçlendiriji, bir açar kommutasiýa bilen TRS ses hünär güýç güýçlendirijisiniň iň soňky wersiýasy.Daş görnüşiň dizaýny, ýönekeý atmosfera, akustika we gözellik bilelikde ýaşaýar.Softumşak we näzik orta we ýokary çukur, has güýçli pes ýygylykly dolandyryş, hakyky we tebigy ses, inçe we baý adam sesi we umumy äheň reňki gaty deňagramly bolmagyny üpjün ediň.Pleönekeý we amatly iş, durnukly we howpsuz iş, ýokary çykdajyly öndürijilik.Powerokary kuwwatly passiw subwoofer bilen enjamlaşdyrmak üçin amatly we nepis dizaýn, diňe bir aňsat we bagtly karaoke edip bolman, eýsem professional teatr derejesiniň akustiki täsirini duýup bilersiňiz.Karaoke bilen film görmegiň arasynda yzygiderli geçiş bilen tanşyň, aýdym-saz we filmleriň ajaýyp tejribä eýe bolmagy, bedeniňizi, aňyňyzy we janyňyzy sarsdyrjak derejede ýeterlikdir.