• Öndürijilik üçin 1800W pro ses güýçlendiriji ýokary güýç güýçlendiriji

    LIVE-2.18B 1800W pro ses güýji güýçlendiriji ýokary öndürijilik

    LIVE-2.18B iki giriş jak we çykyş jaklary bilen enjamlaşdyrylan “Speakon”, köp ulanylyşyna we dürli gurnama ulgamlarynyň talaplaryna uýgunlaşyp biler.

    Enjamyň transformatorynda temperatura gözegçilik wyklýuçateli bar.Artykmaç hadysa bar bolsa, transformator gyzar.Temperatura 110 dereje ýetende, termostat temperatura gözegçilik etmek we gowy gorag roluny oýnamak üçin awtomatiki usulda ýapylýar.