• 3 dýuýmlyk MINI hemra öý kinosynyň gürleýjisi ulgamy

    “AM Series” 3 dýuýmlyk “MINI” hemra öý kinoteatrynyň gürleýiş ulgamy

    Aýratynlyklary

    “Am” hemra ulgamy kinosy we hifi ses çykaryjylary kiçi we orta maşgala ýaşaýyş otaglary, täjirçilik mikro teatrlary, kinofilmler, kölegeli kafeler, kärhanalaryň we edaralaryň köp funksiýaly zallary üçin ýörite döredilen TRS ses önümleri. Mekdep okuwlarynda we aýdym-saz baha beriş otaglarynda ýokary hilli hifi aýdym-sazyna ýokary isleg, 5.1 we 7.1 kino ulgamlarynyň funksional talaplary Kombinasiýa gürleýiş ulgamy.Ulgam häzirki zaman tehnologiýasyny ýönekeýlik, dürlilik we nepislik bilen birleşdirýär.Bäş ýa-da ýedi gatygepleýjiler daş-töweregiň hakyky ses effektini görkezýärler.Her oturgyçda oturyp, ajaýyp diňlemek tejribesine eýe bolup bilersiňiz we aşa pes ýygylykly gürleýjiniň köpelmegi üpjün edilýär.Telewizor, film, sport çäreleri we wideo oýunlary etmekden başga.