• 8 kanal akylly güýç yzygiderliligini dolandyrýar

    X-108 8 kanal akylly güýç yzygiderliligini dolandyrýar

    Aýratynlyklary: 2 dýuým TFT LCD ekran ekrany bilen ýörite enjamlaşdyrylan, häzirki kanalyň ýagdaý görkezijisini, naprýatageeniýäni, senäni we wagty hakyky wagtda bilmek aňsat.Şol bir wagtyň özünde 10 sany kommutasiýa kanalynyň çykyşyny üpjün edip biler we her kanalyň gijikdirilmegi we ýapylmagy wagty özbaşdak kesgitlenip bilner (aralyk 0-999 sekunt, birlik ikinji).Her bir kanalda özbaşdak aýlanmak sazlamasy bar, HEMMESI aýlanyp ýa-da aýry aýlanyp bolýar.Aýratynlaşdyrma: taýmeriň kommutasiýa funksiýasy.Gurlan sagat çipi, siz ...