• 12 dýuým doly derejeli hünärmen

    C seriýasy 12 dýuým doly derejeli hünärmen

    Highokary takyklyk gysyş draýwerini ulanýar, tekiz, giň direktiwligi we ajaýyp güýçli işjeň gorag öndürijiligi bar.Bass sürüjisi, “Lingjie Audio R&D” topary tarapyndan täze döredilen üstünlikli dizaýn bilen täze hereketlendiriji ulgamdyr.Giňeldilen pes ýygylykly geçirijilik giňligini, yzygiderli akustiki tejribe we subwoofer gürleýjisiz ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär.