• Jübüt 15 dýuým iki taraplaýyn doly diapazonly uly wattly gürleýjiniň ykjam öndürijilik ses ulgamy

    X-215 goşa 15 dýuým iki taraplaýyn doly diapazonly uly wattly gürleýjiniň ykjam öndürijilik ses ulgamy

    Sazlama: 2 × 15 dýuým ferrit ýüňi (190 magnit 75mm ses rulony) 1 × 2,8 dýuým ferrit twitteri (170 magnitli 72 mm ses rulony) Aýratynlyklary: X-215 gürleýjiler ýeriň sesini berkitmek we ýerine ýetiriş çäreleriniň dürli görnüşleri üçin ulanylyp bilner;Iki sany 15 dýuým pes ýygylykly ýüňler we 2,8 dýuýmlyk titanium film gysyş twiteri 100 ° x40 ° hemişelik gönüden-göni şahynda oturdylýar, sesiň köpelmegi dogry, ýylmanak, näzik we wagtlaýyn jogap;Kabinet 18 mm beýik densi ...