• Ybadathana üçin 15 dýuým iki taraplaýyn doly diapazonly köp funksiýaly gürleýji

    J SERIES buthana üçin 15 dýuým iki taraplaýyn doly diapazonly köpugurly gürleýji

    J seriýaly hünärmen doly aralyk gürleýjisi, güýçli pes ýygylykly sürüjiden we 90 ° x 50 ° / 90 ° x 60 ° şahyň üstünde oturdylan ýokary ýygylykly gysyş sürüjisinden ybarat 10 ~ 15 dýuým gürleýjini öz içine alýar.Köp burçly şkafy keseligine ýa-da dikligine ýerleşdirip, ulgamy has gysga edip, ýokary ýygylykly şahy öwrüp bolýar.Açyk ykjam ses güýçlendiriji ulgamyna, sahna monitoryna, ýapyk görkeziş zolagyna, KTV we durnukly gurnama ulgamyna we ş.m. ulanyň.