• 10 dýuým iki taraplaýyn doly aralyk gyzgyn satuw gürleýjisi arzan öý karaoke gürleýjisi

    OK-460 10 dýuým iki taraplaýyn doly aralyk gyzgyn satuw gürleýjisi arzan öý karaoke gürleýjisi

    10 dýuým Iki taraplaýyn gürleýjiniň reňki: Gara we ak iki gulagy täsir ediň, Has ýakymly ses üçin gürleýjiler diňe bir gaty sesli bolmak bilen çäklenmän, owadan sesiň bolmagy hem möhümdir.Gündogar Aziýanyň aýdym aýtmagyna mahsus hünär enjamlary ulgamyny dörediň!Hil taýdan material saýlamak, oýlanyşykly ussatlyk, Her bir aksessuar seresaplylyk bilen ýasalýar we sansyz şowsuzlyklardan we täzeden başlandan soň, ahyrsoňy berk bir ýere jemlenýär.Biz elmydama “marka, kär ...