• 10 dýuým üç taraplaýyn doly diapazon KTV güýmenje gürleýiş ulgamy

    OK-470 10 dýuým üç taraplaýyn doly aralyk KTV güýmenje gürleýiş ulgamy

    Üç taraplaýyn bäş bölümli gürleýjiniň iki gulagyny täsir ediň, Has ýakymly ses üçin gürleýjiler diňe bir gaty sesli bolmak bilen çäklenmän, owadan sesiň bolmagy hem möhümdir.Gündogar Aziýanyň aýdym aýtmagyna mahsus hünär enjamlary ulgamyny dörediň!Hil taýdan material saýlamak, oýlanyşykly ussatlyk, Her bir aksessuar seresaplylyk bilen ýasalýar we sansyz şowsuzlyklardan we täzeden başlandan soň, ahyrsoňy berk bir ýere jemlenýär.Biz elmydama “marka, hil, hünär ussatlygy ...