• Daşary ýurtdan getirilen sürüji bilen 12 dýuým iki taraplaýyn doly aralyga gürleýji

    TR SERIES Daşary ýurtdan getirilen sürüjisi bilen 12 dýuýmlyk iki taraplaýyn doly sesli gürleýji

    TR seriýaly iki taraplaýyn doly aralyga gürleýjiler Lingjie Audio R&D topary tarapyndan dürli ýokary derejeli KTV otaglary, barlar we köp funksiýaly zallar üçin ýörite işlenip düzüldi we gözlenýär.Dinamik, ýokary kuwwatly we aşa doly we galyň pes ýygylykly ýerine ýetirijilikli 10 dýuým ýa-da 12 dýuým ýüňden, import edilen twitden ybarat.Treble tebigy taýdan tegelek, orta aralyk has galyň we pes ýygylyk has güýçli göterijilik talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kabinet dizaýny bilen güýçli.