G Series Dual 10 dýuým iki taraplaýyn doly aralyga gürleýjisi, neodim sürüjisi bilen ýokary derejeli hatar gürleýiş ulgamy

Ulgam aýratynlyklary:

Powerokary güýç, aşa pes ýoýulma

Ownuk ululyk we amatly transport

NdFeB sürüjiniň gürleýjisi bölümi

Köp maksatly gurnama dizaýny

Iň ýokary göteriş usuly

Has çalt gurnamak

Iň ýokary hereketlilik


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary:

G seriýasy, iki taraplaýyn çyzykly massiw gürleýiş ulgamy.Bu setir massiw gürleýjisi ýokary öndürijilik, ýokary güýç, ýokary direktiwlik, köp maksatly we gaty ykjam kabinet dizaýnyna eýe.

G seriýasy 10 dýuým ýa-da goşa 10 dýuým (75mm ses rulony) ýokary hilli neodim demir demir bas, 1 X 3 dýuým (75mm ses rulony) gysyş sürüjisi moduly twitter bilen üpjün edýär, bu Lingjie Pro Audio-iň soňky önümidir hünär öndürijilik ulgamy.Üýtgeşik birlik dizaýny we täze materiallar, uzak wagtlap ýokary güýçli şertlerde işlemek üçin has amatly enjamyň ýük göteriji güýjüni netijeli ösdürip biler, enjamy ulanmagyň ýokary wepalylyga, giň ýygylyga we ýokary derejä ýetmegini üpjün eder. ses basyşy!Distalňyşsyz tolkun ýaýramagy.Uzak aralyga ses berkitmek üçin oňat ugrukdyryjylygy bar, ses berkitmegiň ses meýdany birmeňzeş we ses päsgelçiligi az, bu ses çeşmesiniň wepalylygyny ýokarlandyrmaga kömek edýär.Wertikal gönüden-göni gaty ýiti, Degişli diňleýjiniň meýdanyna ýetmek üçin ses güýçli, proýeksiýa diapazony gaty uzak we uly meýdanda ses basyşynyň derejesi az üýtgeýär.G-10B / G-20B bilen, G-18SUB kiçi we orta ölçegli öndürijilik ulgamyna birleşdirilip bilner.

G seriýaly şkaf 15 mm köp gatlakly ýokary dykyzlykly gaýa kontrplakdan ýasalýar we daşky görnüşi gaty gara poliurea boýag sepýär.Iň agyr şertlere çydap bilýär we howany açyk howada ulanyp bolýar.Gepleýjiniň polat torlary, ýokary suw çydamlylygy bilen täjirçilik derejeli poroşok örtük bilen tamamlanýar.G seriýasynda birinji derejeli öndürijilik we çeýeligi bar.Jübi telefony ýa-da durnukly gurnamak üçin ulanylyp bilner.Ony gaplap ýa-da asyp bolýar.Onda gezelenç çykyşlary, konsertler, teatrlar, opera teatrlary we ş.m. ýaly giň ulanylyşy bar.Şeýle hem dürli in engineeringenerçilik programmalarynda we ykjam çykyşlarda şöhle saçyp biler.Bu siziň ilkinji saýlawyňyz we maýa goýum önümiňizdir.

Arza ýeri:

※ Kiçi we orta göwrümli ýygnak.

※ Jübi we durnukly AV ulgamy.

※ Orta zona we gapdal zona orta ölçegli ulgam bilen doldurylýar.

Arts Çeperçilik merkezi we köpugurly zal.

Theme Tema seýilgähleriniň we gimnaziýalaryň paýlanan ulgamy.

Barlar we klublar ※ Kesgitli gurnama we ş.m.

Dinamik modeli G-10 G-20
Görnüşi ýeke 10 dýuým çyzykly massiw gürleýjisi goşa 10 dýuým çyzykly massiw gürleýjisi
Bölümiň görnüşi 1X10 dýuým (75mm ses rulony) neodimiý demir bor suw geçirmeýän ýüň 2X10 dýuým (75mm ses rulony) neodimiý demir bor suw geçirmeýän ýüň
1X3 dýuým (75mm ses rulony) neodimiý demir bor gysyş twitteri 1X3 dýuým (75mm ses rulony) neodimiý demir bor gysyş twitteri
Quygylyga jogap LF: 70-1.8KHz HF: 900Hz-18KHz LF: 50-1.4KHz HF: 900Hz-18KHz
Kuwwatly LF: 350W, HF: 100W LF: 700W, HF: 100W
Duýgurlyk LF: 96dB, HF: 112dB LF: 97dB, HF: 112dB
Maksimum SPL LF: 134dB HF: 138dB LF: 136dB HF: 138dB
Nominal impedans 16Ω 16Ω
Giriş interfeýsi 2 Neutrik 4 pinli rozetkalar 2 Neutrik 4 pinli rozetkalar
Örtük gara aşaga çydamly poliurea boýagy gara aşaga çydamly poliurea boýagy
Polat tor içki gatlakda ýörite pagta bilen deşilen polat tor içki gatlakda ýörite pagta bilen deşilen polat tor
Burç ýokarlanýar 0 gradusdan 15 dereje sazlap bolýar 0 gradusdan 15 dereje sazlap bolýar
Daşky burç (H * V) 110 ° x15 ° 110 ° x15 °
Ölçegi (WxHxD) 550x275x350mm 650x280x420mm
Arassa agram 23kg 30,7 kg
Dinamik modeli G-10B G-20B G-18B
Görnüşi Iki dýuýmly çyzykly massiw subwoofer Iki dýuýmly çyzykly massiw subwoofer 18 dýuýmlyk subwoofer
Bölümiň görnüşi 2x15 dýuým (100mm ses rulony) ferrit suw geçirmeýän enjam 2x15 dýuým (100mm ses rulony) ferrit suw geçirmeýän enjam 18 dýuým (100mm ses rulony) ferrit suw geçirmeýän enjam
Quygylyga jogap 38-200Hz 38-200Hz 32-150Hz
Kuwwatly 1200W 1200W 700W
Duýgurlyk 98dB 98dB 98dB
Maksimum SPL 135dB 135dB 135dB
Nominal impedans
Giriş interfeýsi 2 Neutrik 4 pinli rozetkalar 2 Neutrik 4 pinli rozetkalar 2 Neutrik 4 pinli rozetkalar
Örtük gara aşaga çydamly poliurea boýagy gara aşaga çydamly poliurea boýagy gara aşaga çydamly poliurea boýagy
Polat tor içki gatlakda ýörite pagta bilen deşilen polat tor içki gatlakda ýörite pagta bilen deşilen polat tor içki gatlakda ýörite pagta bilen deşilen polat tor
Ölçegi (WxHxD) 530x670x670mm 670x530x670mm 670x550x775mm
Arassa agram 65kg 65kg 55 kg
taslama-img1
taslama-img2
taslama-img3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    18 ýyllap akustiki çözgütleri bermäge üns beriň